Nasze usługi

Tekst

Optimization

Audyt Produkcji

Celem audytu procesu produkcji jest zdiagnozowanie aktualnego stanu produkcji w Twojej firmie.

Przedstawia on przede wszystkim zidentyfikowane wąskie gardła oraz marnotrawstwa w procesie produkcyjnym.

Główne obszary brane pod uwagę:

-> organizacja pracy w procesie produkcji

-> proces planowania i zarządzania produkcją

-> straty i marnotrawstwa w procesie produkcji

-> systemu zarządzania jakością

-> przepływ surowców i półproduktów

-> sposób parametryzowania produkcji

-> systemy rozwiązywania problemów

-> logistyk wewnętrzna

-> wpływ zakupów i gospodarki magazynowej na proces produkcji

-> ergonomia stanowisk pracy

-> technologia produkcji

-> przestrzeganie zasad BHP obowiązujących na stanowiskach pracy

-> system obiegu i analizy informacji w procesie produkcji

Optymalizacja procesów produkcyjnych to poszukiwanie najlepszego rozwiązania, które wpłynie na usprawnienie konkretnych działań pod względem kryteriów takich jak minimalizacja strat, reedukacja czasu realizowanych zadań, większa kontrola kosztów i ograniczający błędy monitoring aktualnych działań

 

Optymalizacja procesów produkcyjnych przebiega według ściśle określonych zasad, które możemy podzielić na kilka etapów.

Krok pierwszy – analiza obecnych procesów produkcyjnych. Etap ten jest bardzo złożony i składa się na niego wiele elementów – począwszy od sprawdzenia, jak przebiega proces, przez obserwację, jak działania wyglądają w systemie, po analizę dotychczasowej pracy oraz wywiad z pracownikami. To wszystko ma na celu uchwycenie wszelkich elementów, które wymagają poprawy.

Krok drugi – co można zrobić już teraz. Szukamy miejsc w procesie, które zoptymalizować można relatywnie łatwo i szybko, a których efekty będzie można wdrożyć i testować w pierwszej kolejności, aby zoptymalizować produkcję.

Krok trzeci – od teorii do działania. Najważniejszy krok po analizie dostępnych rozwiązań, czyli wdrożenie wybranych metod optymalizacji produkcji za pomocą odpowiednio dopasowanego systemu.

Krok czwarty – monitoring i analiza działań w celu weryfikacji skuteczności wdrożonych zmian, które pozwolą jeszcze precyzyjniej usprawnić dotychczasowy proces i umożliwią przejście do wdrażania kolejnych zmian optymalizacyjnych.

Optymalizacja Procesów Produkcji

Szkolenia

Szkolenia w formie warsztatów uczą pracowników identyfikowania problemów w swoich obszarach produkcyjnych oraz zostają zapoznani z metodami wywodzącymi się z Lean Manufacturing umożliwiającymi ich rozwiązywanie. Poznają techniki skutecznego optymalizowania procesów produkcyjnych.

Dzięki szkoleniom Twoja firma zyska:

-> wzrost zaangażowania i poczucia odpowiedzialności u pracowników,
-> skrócenie czasów przezbrojeń
-> redukcja braków i scrapu
-> wzrost wydajności produkcji
-> redukcja zapasów
-> zmniejszenie ilości awarii

Wdrażamy najlepsze na rynku systemy i oprogramowanie dla firm produkcyjnych

  1. Pomagamy trafnie ocenić i zdefiniować potrzeby w zakresie systemów, aby były adekwatne do konkretnych zadań w ramach Twojej firmy
  2. Doradzamy, aby wybrać najlepiej dopasowane rozwiązania systemów ERP, MES, APS, WMS, CMMS
  3. Wspieramy klienta w procesie analizy ofert, aby inwestycja była rentowna i uzasadniona biznesowo
  4. Przeprowadzamy pełne wdrożenie systemu i jego integrację z obecnymi rozwiązaniami działającymi w Twojej firmie. Przeprowadzamy szkolenia pracowników z zakresu jego obsługi

Systemy i Oprogramowania

Transformacja Zakupowa

W celu obniżenia kosztów materiałowych oraz zmniejszenia ryzyka braków lub opóźnień w dostawach wykonujemy poniższe kroki:

Aby pozostać konkurencyjnym warto, abyś pomyślał o automatyzacji procesów w produkcji.

Znajdujemy indywidualne rozwiązania, aby w najlepszy możliwy sposób zautomatyzować procesy, a tym samym znacznie zwiększyć zyski.

Automatyzacja produkcji

Skontaktuj się z nami


Kontakt